Zákaznická zóna
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Fotovoltaika

Fotovoltaika

 Od roku 2023 se zjednodušily podmínky pro montáž fotovoltaických panelů na bytových domech. Nyní už není nutný souhlas od každého majitele bytu a ani konsolidace do jednoho měřidla elektřiny. Společenství vlastníků jednotek má k dispozici čtyři různé metody, jak může fotovoltaický systém spravovat a distribuovat vyprodukovanou elektřinu mezi obyvatele. Díky tomu mohou majitelé bytů výrazně snížit své roční náklady.

Zjednodušení procesu instalace fotovoltaických systémů na bytových domech

Od začátku roku 2023 došlo k výraznému zjednodušení procesu instalace fotovoltaických systémů na bytových domech díky                              nové legislativě Lex OZE. Tato změna přináší několik klíčových výhod.

 • Maximální povolený výkon fotovoltaického systému bez nutnosti získání licence od Energetického regulačního úřadu (ERÚ) byl navýšen z původních 10 kWp na 50 kWp.
 • Pro montáž fotovoltaického systému již není vyžadován souhlas všech vlastníků nemovitosti. Stačí, když instalaci schválí většina vlastníků, přičemž konkrétní poměr hlasů potřebný pro schválení je definován ve stanovách jednotlivých společenství vlastníků jednotek (SVJ).
 • Elektrická energie vyrobená fotovoltaickými panely může být bez omezení využívána nejen v prostorách společných částí domu, ale také přímo v jednotlivých bytových jednotkách bez nutnosti konsolidace elektroměrů do jednoho odběrného místa.
 • Pro instalace fotovoltaických systémů s výkonem do 50 kW již SVJ nevyžaduje stavební povolení.
 • Domácnosti mají možnost dále si zachovat svého stávajícího dodavatele elektřiny, i když část jejich spotřeby bude pokrývat energie z vlastní fotovoltaické instalace.

Cena fotovoltaické elektrárny pro bytové jednotky?

Cena instalace fotovoltaických panelů pro bytové domy se odvíjí od řady faktorů:

 • Celkový instalovaný výkon systému.
 • Metoda skladování nadbytečné energie, ať už v bateriích nebo pomocí ohřevu vody.
 • Účinnost a kvalita použitých solárních panelů a dalších komponent systému.
 • Náklady spojené s montáží.
 • Další výdaje související s úpravami elektroinstalace v budově.

Bytové domy se mohou ucházet o dotaci na instalaci solárních panelů skrze program Nová zelená úsporám.

Jaká je výše dotací, dle podmínek od září 2023?

 • 15 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu
 • 10 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému
 • 10 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie
 • Finanční prostředky lze čerpat zálohou předem

Kdo může žádat?

 • Bytové družstvo 
 • Společenství vlastníků jednotek

Jaké jsou podmínky pro získání podpory?

 1. Nová instalace: Dotace je poskytnuta pouze na nově instalované fotovoltaické elektrárny, ne na rozšíření stávajících systémů.
 2. Spojení s vnitřními rozvody a distribuční sítí: Fotovoltaická elektrárna musí být spojena s vnitřními rozvody bytového domu a s distribuční sítí.
 3. Přednostní spotřeba v bytovém domě: Vyprodukovaná elektrická energie musí být určena k přednostní spotřebě ve společných prostorách nebo v jednotlivých bytech.
 4. Centrální odběrné místo nebo energetická komunita: Spotřeba může být zajištěna prostřednictvím centrálního odběrného místa nebo sdílením v rámci energetické komunity dle Vyhlášky ERÚ č. 408/2015 Sb.
 5. Výkon alespoň 0,5 kWp na jednotku: Na každou připojenou bytovou jednotku musí připadat výkon minimálně 0,5 kWp, aby bylo možné čerpat dotaci 10 000 Kč za byt.
 6. Účinnost fotovoltaických panelů a střídačů: Panely musí mít účinnost minimálně 18 %. Střídače nebo výkonové optimizéry musí být vybaveny MPPT s účinností přizpůsobení minimálně 98 % a účinností přeměny energie alespoň 95 %.
 7. Lokalita instalace: Panely mohou být umístěny na střeše, fasádě domu, na budovách sloužících bytovému domu, nebo na přilehlém pozemku ve vlastnictví SVJ či družstva.
 8. Kapacita a typ baterií: Pokud se čerpá podpora na baterie, musí být tyto lithiové. Kapacita baterií by měla být v rozmezí 0,5x až 1,5x výkonu panelů.
 9. Licence pro provoz: Fotovoltaické elektrárny do 50 kWp nepotřebují licenci od Energetického regulačního úřadu.

Toto jsou klíčové podmínky, které je nutné splnit pro získání dotace na fotovoltaickou elektrárnu pro bytové domy.
Souhrn všech informací, týkajících se dotačního programu Nová zelená úsporám najdete na tomto odkazu: 
https://novazelenausporam.cz/bytove-domy/svj-a-bytova-druzstva/

Poptejte naše služby