Zákaznická zóna
Drobečková navigace

Úvod > Články z oboru > Zemní plyn: „Topte zdravě, ať se lépe dýchá nám i našim dětem“

Zemní plyn: „Topte zdravě, ať se lépe dýchá nám i našim dětem“Datum konání:
11.11.2018

Pod hlavičkou Českého plynárenského svazu od září 2018 startuje dlouhodobá kampaň, jejímž cílem je ukázat, že zemní plyn patří ke zdrojům energií s nejmenším negativním vlivem na životní prostředí, že je pro vytápění komfortní, bezpečný a s dlouhodobou perspektivou. Součástí kampaně je i podpora využití stlačené CNG formy a zkapalněné LNG formy zemního plynu v dopravě.

Český plynárenský svaz, který v současné době sdružuje téměř 100 odborných sdružení a firem působících v plynárenství a cca 250 individuálních členů, z nichž je velká většina špičkových plynárenských odborníků zahajuje od září celoplošnou a dlouhodobou kampaň, jejímž cílem je upozornit na pozitivní a ekologické aspekty využívání zemního plynu jako zdroje energie pro vytápění a v jeho zkapalněné formě CNG jako pohonné hmoty vozidel.

Mottem kampaně pro oblast vytápění je: „Zemní plyn představuje moderní, kvalitní a šetrné palivo pro vytápění.“

Téměř 90 procent celkových emisí karcinogenního benzo(a)pyrenu a bezmála 40 procent celkových emisí prachových částic PM10 pochází z lokálního vytápění domácnostmi. Jde o opravdu alarmující zjištění,“ zdůraznil Jan Valenta, předseda Rady Českého plynárenského svazu (ČPS) a CEO společnosti GasNet s odkazem na data Národního programu snižování emisí ČR ministerstva životního prostředí.

Zástupce společnosti Innogy ČR, Martin Chalupský zdůraznil, že základním cílem kampaně je ukázat lidem, kteří provozují kotle na pevná paliva, že v řadě případů mají velmi blízko k mnohem komfortnější, ekologičtější a cenově příznivé variantě vytápění zemním plynem v kondenzačních kotlech. V České republice je dosud v provozu přes 300 tisíc zastaralých a neekologických kotlů na tuhá paliva 1. a 2. třídy. Každý ročně vypustí do ovzduší až 300 kg prachu. Od září 2022 přitom začne platit zákaz používání těchto kotlů pod hrozbou finančního postihu v maximální výši 50 tisíc korun.

I když je zemní plyn v tuzemsku nejvyužívanějším palivem pro vytápění rodinných domů, stále registrujeme také téměř tři sta tisíc neaktivních plynových přípojek. Do našeho bezprostředního okolí tak jdou tisíce tun prachu, které zbytečně otravují naše ovzduší. Připravili jsme proto kampaň, jejímž prostřednictvím chceme upozornit na fakt, že přejít na zemní plyn je výhodné, ekologické a odpovědné řešení,“ doplnil J. Valenta. Podle průzkumů však ani plynárenské společnosti nepočítají s tím, že by se zaktivovaly všechny zřízené přípojky. Jde o přípojky, které končí jen uzávěrem a nejsou osazeny plynoměrem. Některé z nich dnes končí u objektů, které jsou zásobeny jinými zdroji energií, některé domy dnes již neexistují. Pokud se tedy hovoří o reálném potenciálu, tak lze odhadnout tento počet na úrovni okolo 100 tisíc přípojek. Ale i toto číslo je z pohledu snížení emisí významné.

Zapojení do kampaně podporující využití zemního plynu v České republice je pro nás, jako jediného tuzemského producenta zemního plynu, skoro povinností, charakterizovala jeden z důvodů pro spoluúčast na kampani Dana Dvořáková za společnost MND a.s.

Výraznému zlepšení stavu ovzduší u nás v současnosti napomáhají tzv. kotlíkové dotace, jejichž druhá vlna aktuálně probíhá. V celém programu by měly být do roku 2020 vyhlášeny tři výzvy, stát plánuje přerozdělit ze zdrojů Evropské unie celkem devět miliard korun. Počítá se s výměnou až 100 tisíc zastaralých kotlů.

Kotlíkové dotace jsou pro lidi jedinečnou příležitostí, jak ušetřit. Přesto, že mezi obyvateli České republiky výrazně narůstá zájem o plynové kondenzační kotle, stále je hodně těch, kteří při vytápění svých domovů vůbec neřeší, čím topí a co vypouštějí do okolí. Právě na možné dopady jejich chování v kampani upozorňujeme, stejně jako na úsporu místa, času a práce v případě, že přejdou na vytápění zemním plynem,“ vysvětlil Jan Valenta.

V kampani pod hlavičkou ČPS spojují své síly mj. společnosti Innogy ČR, KKCG (MND), E.ON, NET4GAS, jejichž zástupci a zátupkyně hovořili na tiskové konferenci koncem srpna k zahájení kampaně.

Kampaň ČPS startuje v médiích od 1. září 2018. Její první vlna je naplánovaná na podzim letošního roku, druhá na jaro 2019. S rodinou, jejíž denní rutinou je přikládání do kotle, se veřejnost setká nejen v televizní reklamně, ale také na internetu, včetně sociálních sítí. Třetí část kampaně v létě 2019 představí pozitivní dopady využívání stlačeného zemního plynu (CNG) v dopravě. Hovořit se bude o výhodách v podobě nízkých nákladů za ujetý kilometr i šetrnosti k životnímu prostředí.

Lidé by měli vědět, že na CNG lze jezdit za polovinu. Pro každý rodinný rozpočet je to výrazná úspora a pro nás všechny každé auto na CNG znamená méně škodlivin v ovzduší. Navíc současná vláda poskytla dlouhodobé garance úspor, a to díky snížené sazbě spotřební daně na CNG. I to je důvod, proč právě nyní je v dopravě stlačený zemní plyn alternativním palivem číslo jedna,“ upozornil Jan Valenta.

Zemní plyn představuje ekonomické i ekologické řešení také pro nákladní dopravu, a to nejen ve formě CNG, ale také v podobě zkapalněného zemního plynu (LNG). Nákladní vozy na LNG mají dojezd až 1200 km a firmám mohou ušetřit až 25 % nákladů na pohonné hmoty.

O potenciálu zemního plynu pro snížení emisí CO2 a NOx hovoří i skutečnost, že začalo období, kdy se mění staré méně energeticky efektivní plynové kotle na kondenzační. V republice se jedná o počet okolo 1 miliónu kotlů v rodinných a bytových domech, které budou vyměněny během následujících cca deseti let. Pouhým přechodem na kondenzační kotel, který má optimalizované řízení spalovacího procesu s využitím kondenzačního režimu i jen po část roku lze ušetřit v průměru okolo 20 % spotřeby zemního plynu, ale i více a ve stejné míře lze snížit produkci emisí CO2. K tomu od letošního roku přistupuje zpřísnění povolené emise oxidů dusíku NOx, které se dotýká především plynových ohřívačů vody a dále posiluje ekologický charakter vytápění zemním plynem.

Jan Valenta ke kampani pro TZB-info doplnil, že cílem kampaně není se vymezovat vůči jiným ekologickým zdrojům energií. Jde o to, že zemní plyn má řadu předností a dokud bude nutné energii vyrábět spalováním paliva, tak je zemní plyn tím palivem, které životní prostředí zatěžuje nejméně. Proto je smysluplná podpora jeho využití například v rámci kotlíkových dotací. Navíc v plynovém kotli nelze spálit domovní odpad, zaměnit doporučené palivo ze méně vhodné, snížit energetickou efektivitu kotle nedokonalou ruční obsluhou atp.

Více na www.zemniplyn.cz.