Zákaznická zóna
Drobečková navigace

Úvod > Články z oboru

Články z oboru


Štítky:

Ušetřili jste meziročně na vytápění 6 %?

Datum konání: 25. 2. 2019

V roce 2018 byla průměrná teplota o cca 1,1 stupně Celsia vyšší. Pokud se tato skutečnost neprojevila nižší spotřebou tepla ve faktuře za vytápění, je žádoucí prověřit technický stav otopné soustavy.

Více

Publikováno 15. 3. 2019 11:38

Zemní plyn: „Topte zdravě, ať se lépe dýchá nám i našim dětem“

Datum konání: 11. 11. 2018

Pod hlavičkou Českého plynárenského svazu od září 2018 startuje dlouhodobá kampaň, jejímž cílem je ukázat, že zemní plyn patří ke zdrojům energií s nejmenším negativním vlivem na životní prostředí, že je pro vytápění komfortní, bezpečný a s dlouhodobou perspektivou.

Více

Publikováno 15. 3. 2019 11:38

Studie vlastností otopných těles

Datum konání: 24. 9. 2017

Článek je zaměřen na rozbor a experimentální porovnání provozních vlastností různých typů otopných těles. V první části je uvedena krátká rešerše dostupných otopných těles na českém trhu. Následuje teoretický rozbor tepelné setrvačnosti vybraných těles, a to jak ve fázi náběhu, tak chladnutí.

Více

Publikováno 15. 3. 2019 11:36

Přerušovaný způsob vytápění v cyklu 3 h vytápění a 1 h chladnutí a jeho důsledky na potřeb

Datum konání: 7. 6. 2017

Přerušovaný provoz zdroje tepla označovaný on-off má vliv na spotřebu tepla pro vytápění. V článku je uveden konkrétní příklad rodinného domu a zvolen konkrétní cyklus přerušování. U historicky méně tepelně izolovaného domu jsou ztráty z přetápění na úrovni přibližně 10,2 % roční potřeby tepla.

Více

Publikováno 15. 3. 2019 11:24

Kritika nové vyhlášky o rozúčtování nákladů na vytápění

Datum konání: 7. 12. 2016

Nová vyhláška se v podstatě týká těch ústředně vytápěných domů, které rozdělují náklady na provoz radiátorů pomocí náměrů indikátorů připevněných do středu radiátorů, kde registrují povrchovou teplotu sousedních článků.

Více

Publikováno 15. 3. 2019 11:07

Tepelné parazitování v číslech

Datum konání: 22. 4. 2015

Přechod tepla mezi byty provozovanými na různé vnitřní teploty objektivně existuje a za určitých okolností může představovat významný podíl na celkových tepelných ztrátách konkrétního bytu. Dá se přesně vyčíslit finanční dopad tepelného parazitování?

Více

Publikováno 15. 3. 2019 10:54

Přestup tepla mezi byty

Datum konání: 22. 4. 2015

V posledním článku na téma regenerace bytových domů jsem uvedl, že se v dalších příspěvcích budu podrobněji věnovat tématům, která jsou pro efektivní funkci otopné soustavy klíčová, anebo jsou mezi veřejností vnímána rozporuplně.

Více

Publikováno 15. 3. 2019 10:43

Návrh na povinné zveřejňování hlavních výsledků rozúčtování nákladů na vytápění

Datum konání: 7. 10. 2014

Rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění se řídí podle pravidel stanovených ve vyhlášce č. 372/2001 Sb. Koncem července 2014 předložilo MMR návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb.

Více

Publikováno 15. 3. 2019 10:33

Případová studie (DENOSTUPŇOVÁ METODA)

Datum konání: 8. 9. 2014

Prostupy tepla mezi byty v tuzemské panelákové výstavbě jsou velmi významným činitelem, který nelze ignorovat.

Více

Publikováno 15. 3. 2019 10:15

Povinnost instalace indikátorů

Datum konání: 2. 6. 2014

Dne 19. července 2012 se Parlament usnesl na znění zákona 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Pro majitele objektů a bytů jsou v tomto zákoně některá velmi důležitá ustanovení:Dle 318/2012 Sb.

Více

Publikováno 31. 1. 2019 17:11