Rychlý kontakt: +420 604 232 725
info@sams.cz
"Váš dlouholetý partner v rozúčtování nákladů na teplo"

24
Zář
2017

Studie vlastností otopných těles

Studie vlastností otopných těles Článek je zaměřen na rozbor a experimentální porovnání provozních vlastností různých typů otopných těles. V první části je uvedena krátká rešerše dostupných otopných těles na českém trhu. Následuje teoretický rozbor tepelné setrvačnosti vybraných těles
07
ČVN
2017

Přerušovaný způsob vytápění v cyklu 3 h vytápění a 1 h chladnutí a jeho důsledky na potřebu tepla

Přerušovaný způsob vytápění v cyklu 3 h vytápění a 1 h chladnutí a jeho důsledky na potřebu tepla Přerušovaný provoz zdroje tepla označovaný on-off má vliv na spotřebu tepla pro vytápění. V článku je uveden konkrétní příklad rodinného domu a zvolen konkrétní cyklus přerušování. U hist
07
PRO
2016

Kritika nové vyhlášky o rozúčtování nákladů na vytápění

  Nová vyhláška se v podstatě týká těch ústředně vytápěných domů, které rozdělují náklady na provoz radiátorů pomocí náměrů indikátorů připevněných do středu radiátorů, kde registrují povrchovou teplotu sousedních článků. Tato rozúčtovací metoda především nebere v úvahu, že část
22
DUB
2015

Tepelné parazitování v číslech

Přechod tepla mezi byty provozovanými na různé vnitřní teploty objektivně existuje a za určitých okolností může představovat významný podíl na celkových tepelných ztrátách konkrétního bytu. Dá se přesně vyčíslit finanční dopad tepelného parazitování? Vyšší náměr na indikátoru = plýtva
22
DUB
2015

Přestup tepla mezi byty

V posledním článku na téma regenerace bytových domů jsem uvedl, že se v dalších příspěvcích budu podrobněji věnovat tématům, která jsou pro efektivní funkci otopné soustavy klíčová, anebo jsou mezi veřejností vnímána rozporuplně. Prvním tématem, které bezezbytku naplňuje obě kritéria,
07
ŘíJ
2014

Návrh na povinné zveřejňování hlavních výsledků rozúčtování nákladů na vytápění

Návrh se týká těch ústředně vytápěných domů, které pro účely rozdělování nákladů na vytápění používají poměrové indikátory připevněné ke středu radiátorů (dále často jen „radiátorová“ metoda). Tento způsob indikace je prozatím zdaleka nejrozšířenější, ale má také zdaleka nejvíce slabi
08
Zář
2014

Případová studie (DENOSTUPŇOVÁ METODA)

Prostupy tepla mezi byty v tuzemské panelákové výstavbě jsou velmi významným činitelem, který nelze ignorovat. Právě neměřené prostupy mezi byty způsobují největší problémy při rozúčtování nákladů na teplo a jsou zdrojem mnoha reklamací při rozúčtovávání prováděném pomocí jakýchkoli r
02
ČVN
2014

Povinnost instalace indikátorů

Dle zákona 318/2012 Sb. vzniká nově povinnost instalace měřičů tepla pro všechna SVJ a BD. Měřiče tepla nebo indikátory topných nákladů musí být instalovány nejpozději do 31.12.2014. Dne 19. července 2012 se Parlament usnesl na znění zákona 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/20