Rychlý kontakt: +420 604 232 725
info@sams.cz
"Váš dlouholetý partner v rozúčtování nákladů na teplo"

Pro účely vyhodnocení spotřeby tepla se využívá vlastnosti úbytku denzity (optické hustoty) skla ozářeného kobaltovým radioaktivním zdrojem. Úbytek denzity závisí na teplotě a čase. Relativně levný indikátor (nejedná se o měřidlo), umístěný na otopném tělese (event. na vratné větvi radiátoru), který je nutno po skončení topné sezóny sejmout, vyhodnotit a pomocí výpočtových metod určit spotřebu tepla. Během topného období není k dispozici žádný údaj, některé typy mají nomogram, z kterého lze zhruba odečíst okamžitou poměrnou spotřebu v závislosti na venkovní teplotě. K montáži na vratnou trubku radiátoru je nutno poznamenat, že při regulaci pomocí termostatických ventilů je radiátor při ustáleném teplotním režimu v dolní části chladnější (v závislosti na venkovní teplotě a požadované teplotě v bytě), je tedy chladnější i vratná trubka. Z tohoto důvodu je umístění indikátoru na vratné trubce z hlediska zjišťování nákladů na vytápění diskutabilní.

Tvrzení výrobce, že je tímto způsobem vyhodnocována teplota místnosti není pravdivé. Teplota radiátoru ani teplota vratné vody sama o sobě nevyjadřuje tepelnou pohodu v bytě. Vždy je nutno uvažovat s polohou místnosti a tedy s tepelnými ztrátami a zejména s prostupy tepla mezi byty. Indikátor na tyto prostupy tepla nereaguje (problematika prostupů tepla viz. dále). Poloha bytu a další vlivy se zohledňují pomocí koeficientů při výpočtu spotřeby tepla.